Chủ Đề: Học pha chế

Khám pha các loại ly trong pha chế cho người mới

các loại ly trong pha chế

Bạn đã bao giờ thắc mắc: Cùng một thể tích như nhau? Tại sao chúng ta phải đầu tư nhiều loại ly trong pha chế đắt tiền tới như vậy? Và đã có khi nào, bạn nghĩ: Cùng một loại đồ uống với cùng giá cost, tại sao có đồ uống giá 30k, 40k, 50k…khác nhau? …