Chủ Đề: Công thức pha chế đồ uống từ sữa chua

#14: Sữa chua cà phê (Ly 400ml)

công thức pha chế cho quán cà phê

Lưu ý: Đồ uống đá bào rất dễ tan nên chỉ phù hợp uống tại quán. Bán mang đi sẽ làm giảm chất lượng đồ uống.  Trọn bộ quà tặng series công thức pha chế cho quán cà phê

#13: Sữa chua cacao (Ly 400ml)

công thức pha chế cho quán cà phê

Lưu ý: – Đồ uống đá bào rất dễ tan nên chỉ phù hợp uống tại quán. Bán mang đi sẽ làm giảm chất lượng đồ uống.– Có thể thêm trân châu, thạch nha đam…để làm đa dạng menu với các biến thể sữa chua cacao nha đam, sữa chua cacao chân trâu…  Trọn bộ…

#12: Sữa chua đánh đá (Ly 400ml)

công thức pha chế cho quán cà phê

Lưu ý: – Đồ uống đá bào rất dễ tan nên chỉ phù hợp uống tại quán. Bán mang đi sẽ làm giảm chất lượng đồ uống.– Có thể thêm trân châu, thạch nha đam…để làm đa dạng menu với các biến thể sữa chua nha đam, sữa chua chân trâu…  Trọn bộ quà tặng…